Welkom

Hartelijk welkom op de website van de vereniging KBO Den Dungen.

Wij hopen dat u op onze website zult vinden, wat u zoekt.Mocht dit niet het geval zijn,dan stellen wij het op prijs als u ons dat via een berichtje (kijk onder de tab “wilt u reageren”)  even laat weten, wellicht kunnen wij u daarna alsnog persoonlijk  informeren.

Zoals in de statuten van KBO Den Dungen is vastgelegd,heeft de vereniging zich als doel gesteld om de belangen te behartigen van alle inwoners van onze dorpsgemeeschap van 50 jaar en ouder.

Op nationaal niveau is een overkoepelend orgaan “Unie KBO” voor deze leeftijdsgroep actief op allerlei gebied, zoals bv gezondheidszorg, etc. Op ons lokale niveau richten wij ons als KBO Den Dungen op directe ondersteuning en op de vrijetijdsbesteding van onze leden.

De KBO een club alleen voor oude mensen….??   Nee, wat ons betreft niet!!!

Onze maatschappij is in de loop der jaren sterk veranderd ten opzichte vande tijd waarin de KBO werd opgericht.

 Onze levensverwachtingen zijn sinds die tijd enorm gestegen en mensen van 50+ worden tegenwoordig nog niet als”oud” aangemerkt. De drijvende krachten achter KBO Den Dungen zijn zich daarvan zeer bewust.  Wij zoeken dan ook voortdurend naar  activiteiten, die interessant kunnen zijn voor alle verschillende leeftijdscategorieen binnen onze doelgroep.

Ons streven is om een zodanig breed scala aan aktiviteiten te bieden dat het voor alle mensen uit onze dorpsgemeenschap van 50 jaar en ouder aantrekkelijk is om lid te zijn van onze vereniging.